Veleposlaništvo Republike Slovenije v Sofiji /Novice - Sofija /
22.05.2020  

Covid-19 - Bolgarski ukrepi z dne 22. 5. 2020

22. 5. 2020 je bila izdana nova odredba glede pogojev vstopa v Bolgarijo (nadomešča uredbo z dne 14. 5.). Vstop v Bolgarijo je prepovedan vsem osebam, ne glede na državljanstvo, razen za naslednje kategorije:

- bolgarski državljani in njihovi družinski člani, državljani držav članic EU in schengenskega območja in tujci s prebivališčem v Bolgariji
- medicinsko/zdravstveno osebje, ko je potovanje povezano z njihovim delom
- delavci, ki sodelujejo pri dostavi medicinskih in zaščitnih sredstev
- transportno osebje v mednarodnem prevozu oseb in tovora
- predstavniki tujih držav in diplomati
- osebe, ki potujejo iz humanitarnih razlogov
- osebe, ki opravljajo aktivnosti povezane s trgovino, gospodarskim sodelovanjem in investicijami, in osebe, ki opravljajo dela na strateški in kritični infrastrukturi v Bolgariji ter na implementaciji investicijskih projektov; potrebno potrdilo pristojnega bolgarskega ministrstva;
- sezonski delavci v kmetijstvu in turizmu
- obmejni delavci

Za vse te kategorije oseb, ki vstopajo v Bolgarijo, je obvezna 14-dnevna karantena, na domu ali v za to predvidenih nastanitvenih kapacitetah.

Izjema obveze karantene velja za naslednje kategorije:
- bolgarski državljani in državljani DČ EU, ki potujejo iz humanitarnih razlogov, zaradi trgovinskega ali gospodarskega sodelovanja (potrebno potrdilo bolgarskega ministrstva), ki so družinski člani/partnerji bolgarskih državljanov in bodo v Bolgariji ostali do največ 7 dni, ki so vozniki avtobusov v mednarodnem prometu ter vozniki tovornjakov, ki opravljajo prevoz blaga,

- medicinski delavci in delavci, ki sodelujejo pri dostavi medicinskih in zaščitnih sredstev, tuji državniki z delegacijami in diplomati, obmejni delavci;


Kar zadeva tranzit čez Bolgarijo, je ta mogoč:
- za državljane držav članic EU in schengenskega območja in njihove družinske člane, če potujejo v državo svojega prebivališča

- državljane tretjih držav in njihove družinske člane s urejenim dovoljenjem za prebivanje v državah članicah EU ali schengenskega območja, če potujejo v državo prebivališča
- državljane Srbije, Severne Makedonije, Črne gore in Turčije, če se vračajo v države svojega državljanstva;

Tranzit je dovoljen zgolj v primeru, ko je mogoče ozemlje Bolgarije zapustiti v najkrajšem možnem času. Za tranzit čez ozemlje Bolgarije ni več potrebno (diplomatsko) obvestilo veleposlaništva pristojnim bolgarskim oblastem. V primeru tranzita karantena ni obvezna.

Osebe, ki bodo vstopile v Bolgarijo brez odrejene karantene, ter osebe, ki tranzitirajo čez ozemlje Bolgarije, bodo ob prihodu na mejni prehod podpisale standardizirano izjavo, s katero se obvežejo, da bodo spoštovale ukrepe za zajezitev epidemije ter da se zavedajo tveganj, povezanih z epidemijo Covid-19. Osebe na obrazcu izjave navedejo tudi svoje kontaktne podatke (št. osebne izkaznice/potnega lista, št. mobilnega telefona, elektronski naslov).