Veleposlaništvo Republike Slovenije v Sofiji /Visoko šolstvo, znanost in kultura /

Visoko šolstvo, znanost in kultura

Na področju visokega šolstva sta med Slovenijo in Bolgarijo sklenjena dva sporazuma: krovni Sporazum med vladama o sodelovanju na področju znanosti, izobraževanja in kulture (podpisan marca 1993) ter Sporazum med Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije in Ministrstvom za izobraževanje in znanost Republike Bolgarije o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju (podpisan marca 2007).

Sodelovanje na področju visokega šolstva poteka na osnovi Programa sodelovanja (2006), ki predvideva izmenjavo do 14 mesečnih štipendij letno, štipendije za poletne šole jezika ter delovanje lektoratov slovenskega in bolgarskega jezika. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo skladno s tem programom financira delovanje lektorata slovenskega jezika na sofijski univerzi sv. Klimenta Ohridskega. Lektorat deluje na Slovanski fakulteti, v okviru Katedre za slovansko jezikoslovje, vodi pa ga učiteljica iz Slovenije, lektorica Eva Šprager.

Poleg bilateralnih štipendij, razpisanih v okviru Programa sodelovanja, možnosti meduniverzitetnih izmenjav obstajajo tudi v okviru Srednjeevropskega programa za izmenjavo študentov in profesorjev CEEPUS.