Veleposlaništvo Republike Slovenije v Sofiji /Konzularne informacije /Splošno /

Pooblaščena uradna oseba za odločanje in vodenje upravnih postopkov na Veleposlaništvu RS v Sofiji je Barbara Beričič, prva svetovalka.

 

Kaj diplomatsko-konzularno predstavništvo lahko stori za vas:

- izda začasni potni list za vrnitev v Republiko Slovenijo

- izvaja opravila v upravnih postopkih (naknadni vpis rojstva in priglasitev v državljanstvo Republike Slovenije, urejanje državljanstva, sprejem vloge za potni list ali osebno izkaznico, preklic potnega lista ali osebne izkaznice, določena opravila v zvezi s sklenitvijo poroke v tujini in priglasitev poroke v Republiki Sloveniji, ugotovitev in izpodbijanje očetovstva ter razveza zakonske zveze, prijava stalnega/začasnega prebivališča v tujini, overitev podpisa, kopije, prevoda, posredovanje izpiskov iz matičnih knjig idr.)

- posreduje pri pridobitvi denarnih sredstev za vrnitev v Republiko Slovenijo

- če tako želite, vzpostavi stik z vami, če so vas priprli ali zaprli, ter ob vašem soglasju o tem obvesti vaše sorodnike

- obvesti sorodnike ter pristojne institucije v primeru nesreče ali smrti

- pomaga vzpostaviti stik z odvetniki, prevajalci, zdravstveno in pogrebno službo 

- pomaga pri urejanju zapuščinskih zadev

- overja prevode, potrdila in podpise v upravnih postopkih

- posreduje pri ureditvi digitalnega potrdila SIGEN-ca za fizične osebe

 

 Česa diplomatsko-konzularno predstavništvo ne more storiti za vas:

- izposlovati izpustitve iz pripora ali zapora

- plačati varščine, zastopati pred sodiščem ali preiskovati kaznivih dejanj 

- priskrbeti boljše ali hitrejše obravnave v bolnišnici ali zaporu

- plačati stroškov zdravljenja, namestitve, odvetniških ali drugih storitev

- rezervirati hotelov ali drugih namestitev

- priskrbeti dela ali dovoljenja za bivanje