Veleposlaništvo Republike Slovenije v Sofiji /Konzularne informacije /Izguba/odtujitev dokumentov /

Ob izgubi ali odtujitvi osebnega dokumenta (potnega lista ali osebne izkaznice) vam veleposlaništvo izda potni list za vrnitev v domovino. Za izdajo potnega lista za vrnitev je potrebno predložiti:

- potrdilo policije o prijavi izgube ali kraje osebnega dokumenta (izgubo/odtujitev morate prijaviti policijski postaji, na območju katere je bil dokument izgubljen/odtujen)
- eno fotografijo

Ob izdaji potnega lista za vrnitev se plača konzularna taksa v znesku 19 EUR.