Veleposlaništvo Republike Slovenije v Sofiji /Konzularne informacije /Prijava prebivališča v tujini /

Skladno z Zakonom o prijavi prebivališča (2017) so za prijavo in spremembo stalnega in začasnega naslova v tujini pristojna tudi diplomatsko-konzularna predstavništva (poleg upravnih enot). Stranka izpolni in podpiše obrazec o spremembi/prijavi naslovi v tujini ter ga odda na veleposlaništvu. Prijava/sprememba naslova v tujini je takse prosta.

Prijava in sprememba stalnega in začasnega naslova v tujini

Posameznik ima lahko samo stalno prebivališče v RS ali stalno naslov v tujini, ne pa oba hkrati. Stalni naslov v tujini je naslov, ki ga posameznik navede, ko se stalno naseli v tujini ali spremeni naslov v tujini. Skladno z zakonom mora stalni naslov v tujini prijaviti posameznik, ki se stalno odseli v tujino. Prijava mora biti izvedena najpozneje v 15 dneh od naselitve. Zakon določa tudi obveznost prijave vsake spremembe stalnega naslova v tujini, in sicer v roku 15 dni od spremembe. Če ima posameznik hkrati s stalnim naslovom v tujini v RS prijavljeno začasno prebivališče, je prijavljeno začasno prebivališče avtomatično tudi naslov za vročanje.

Začasni naslov v tujini zamenjuje začasen odhod z območja RS. Posameznik s stalnim prebivališčem v RS ima lahko začasen naslov v tujini, ne more pa imeti hkrati stalnega naslova v tujini in začasnega naslova v tujini (v tujini je lahko zgolj stalno ali začasno) kakor ne more imeti hkrati prijavljenega začasnega prebivališča v RS in začasnega naslova v tujini. Začasni naslov v tujini je naslov, ki ga posameznik navede, ko se začasno naseli v tujini. Zakon določa, da se lahko začasni naslov v tujini prijavi za čas do štirih let. V primeru daljšega bivanja na istem začasnem naslovu v tujini mora posameznik ponovno prijaviti začasni naslov v tujini, in sicer pred njegovim prenehanjem.

Vsi posamezniki, ki imajo prijavljen začasen odhod iz območja RS, ki v prejšnjem zakonu ni bil časovno omejen, in odjave, spremembe ali nove prijave ne bodo izvedli sami, jim bo to prenehalo štiri leta po uveljavitvi zakona, to je 13. 8. 2020. 

Začasni naslov mora prijaviti državljan, ki ima stalno prebivališče v RS, če se začasno naseli v tujini. Prijava ni potrebna, če je nastanitev krajša od 90 dni, kljub temu posameznik lahko prijavi začasno naslov. Prijava mora biti izvedena najpozneje v 15 dneh od naselitve. Prav tako mora posameznik pristojnemu organu prijaviti spremembo začasnega naslova v tujini v 15 dneh od spremembe. K odjavi začasnega naslova je zavezan posameznik, in sicer v roku 15 dneh po odselitvi.